Polyglot Gathering Online 2021

Tłumaczenie w tym języku jest w 89% skończone. Wszystkie najnowsze informacje są dostępne po angielsku jak również .

Kodeks postępowania na konferencji

Wszyscy uczestnicy, prelegenci, sponsorzy i wolontariusze naszej konferencji online są zobowiązani do zaakceptowania poniższego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą egzekwować ten kodeks w czasie trwania wydarzenia. Od wszystkich uczestników oczekujemy współpracy, aby pomóc zapewnić środowisko bezpieczne dla wszystkich.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt do nas znajdziesz w zakładce Kontakt .

W skrócie

Nasza konferencja jest zaangażowana w zapewnienie wolnego od nękania doświadczenia dla każdego, niezależnie od płci, tożsamości i ekspresji płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, sylwetki, rasy, pochodzenia etnicznego lub religii (albo jej braku). Nie tolerujemy nękania uczestników konferencji w jakiejkolwiek formie, ani żadnego zachowania, które mogłoby doprowadzić do tego, że inny uczestnik konferencji poczułby się niepewnie, nieswojo lub bałby się o swoje fizyczne lub psychiczne samopoczucie. Język i obrazy o charakterze seksualnym nie są odpowiednie w żadnym miejscu konferencji, w tym w czasie wykładów, warsztatów, spotkań towarzyskich, w czatach, na Twitterze lub w innych mediach internetowych. Uczestnicy konferencji naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub wydaleni z konferencji bez zwrotu poniesionych kosztów według uznania organizatorów konferencji.

Pełna wersja

Nękanie dotyczy obraźliwych komentarzy słownych związanych z płcią, tożsamością i ekspresją płciową, wiekiem, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wyglądem fizycznym, sylwetką, rasą, pochodzeniem etnicznym, religią, wizerunkami o charakterze seksualnym w przestrzeni publicznej, celowym zastraszaniem, stalkingiem, śledzeniem, trollingiem. Nękanie dotyczy także obraźliwych lub uwłaczających komentarzy, ataków osobistych lub na tle politycznym, ciągłego zakłócania prezentacji lub innych wydarzeń oraz niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym wzbudzających skrępowanie. Dotyczy to zarówno wiadomości publicznych, jak i prywatnych.

Nękanie przejawia się w różnych formach. Wszystkie poniższe zachowania kwalifikowane są jako nękanie, jednak nie jest to lista kompletna.

Uczestnicy poproszeni o zaprzestanie nękania powinni natychmiast się do tego dostosować.

Sponsorzy i osoby wspierające również podlegają zasadom przeciwdziałania nękaniu. W szczególności sponsorzy nie powinni wykorzystywać zdjęć, działań lub innych materiałów o charakterze seksualnym.

Jeżeli uczestnik zakłóca spokój lub wykazuje zachowania o charakterze nękającym, organizatorzy konferencji mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, w tym ostrzeżenie dla sprawcy lub wydalenie z konferencji bez zwrotu poniesionych kosztów.

Jeśli jesteś nękany, widzisz, że ktoś inny jest nękany lub masz inne wątpliwości, prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem abuse@polyglotgathering.com. Opisz krótko sytuację, dołącz, jeśli to możliwe, zrzut ekranu, jeśli sytuacja miała miejsce na piśmie, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko zareagować.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością pomogą uczestnikom doświadczającym nękania czuć się bezpiecznie w czasie trwania konferencji. Cenimy Twój udział w konferencji.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad podczas wszystkich wydarzeń związanych z konferencją, w tym podczas wykładów oraz aktywności towarzyskich.