Polyglot Gathering 2022

La traducció al català està completa al 46% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Registration to the Polyglot Gathering Online

Registration is closed. Thank you to all participants!