Polyglot Gathering 2022

Bu dildeki çevirinin 67%'i tamamlanmıştır. Tüm güncel bilgilere İngilizce dahil ulaşılabilir.

Polyglot Gathering Online'a Kayıt

Registration is closed. Thank you to all participants!