Polyglot Gathering 2022

Bu dildeki çevirinin 68%'i tamamlanmıştır. Tüm güncel bilgilere İngilizce dahil ulaşılabilir.

Registration

Registration is closed. Thank you to all participants!