Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 51% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Registration

Registration is closed. Thank you to all participants!