Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 51% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Fios thugainn

Seòlaidhean post-d an luchd-eagrachaidh:

Nach cuir sibh fios thugainn leis an t-seòladh phost-d bhuntainneach:

Do not forget to specify if your question is about the Polyglot Gathering Online or the live Polyglot Gathering in Poland.