Polyglot Gathering 2022

Terjemahan ke bahasa Melayu sudah 91% lengkap. Semua maklumat terkini boleh didapati dalam bahasa Inggeris serta .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Hubungi Kami

Alamat emel penganjur

Sila hubungi kami melalui emel yang berkenaan seperti berikut:

Jangan lupa nyatakan sama ada soalan anda itu tentang Polyglot Gathering Online atau Polyglot Gathering secara langsung di Poland.