Polyglot Gathering 2022

Terjemahan ke bahasa Melayu sudah 91% lengkap. Semua maklumat terkini boleh didapati dalam bahasa Inggeris serta .

Pendaftaran Polyglot Gathering Online

Registration is closed. Thank you to all participants!