Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 51% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Registration to the Polyglot Gathering Online

Registration is closed. Thank you to all participants!