Polyglot Gathering 2022

Terjemahan ke bahasa Melayu sudah 91% lengkap. Semua maklumat terkini boleh didapati dalam bahasa Inggeris serta .

Di dalam media

Kenyataan media

Di dalam media

Photos of the Polyglot Gathering 2022 in Teresin