Polyglot Gathering 2022

La traducció al català està completa al 46% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .

In the media

Press releases

In the media

Photos of the Polyglot Gathering 2022 in Teresin