Polyglot Gathering 2022

La traducció al català està completa al 63% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .

Programa

The program is still being prepared.

In the meantime, you can have a look at the program from 2019, 2020 and 2021 to find out what you can expect.