Polyglot Gathering 2022

La traducció al català està completa al 46% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Registration

Registration is closed. Thank you to all participants!