Polyglot Gathering 2024

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 53% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Caidreabhaich

The Polyglot Gathering 2024 is taking place under the patronage of:

  • Czech Commission for UNESCO,
  • Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. – Minister of Education, Youth, and Sports,
  • Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., Mayor of Prague
  • Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – Rector of Prague University of Economics and Business.
Czech Commission for UNESCO

Official sponsor

Executive sponsor

Bronze sponsor

Start-up sponsors

Caidreabhaich

Coffee break partner


Am bu toil leibh a bhith nur sponsair aig fear de na tachartasan as motha do dh'iol-chainntich is luchd-ùidh chànanan san t-saoghal? Dèanaibh cinnteach gur aithne do na com-pàirtichean againn ur leabhraichean / cùrsaichean / prògraman / appaichean / bathar!

Nach cuir sibh fios do na h-oifigearan caidreabh Sponsairean againn aig sponsors@polyglotgathering.com airson an tuilleadh fiosrachaidh. Tapadh leibh.