Polyglot Gathering 2024

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 52% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Registration to the Polyglot Gathering Online

125 participants have already registered to the Polyglot Gathering Online.

Tha na raointean air an comharradh le reultag dhearg (*) riatanach.

This registration form is for the Polyglot Gathering Online from February 29 to March 3. Registration for the live Polyglot Gathering in the Czech Republic can be found here.

Cha deach cuid de raointean a lìonadh gu ceart. Nach toir sibh sùil air an dàta a sgrìobh sibh.

Fiosrachadh pearsanta
Bileag

Are you in a difficult financial situation and looking for ways to participate in the Polyglot Gathering Online 2024? Please contact us at administration@polyglotgathering.com before the 2024-02-01.

Solidarity with Ukraine – We will give all citizens of Ukraine free attendance to the Polyglot Gathering Online. If you are Ukrainian, just use the promotional code Ukraine when registering. This is our way of expressing respect and support to Ukraine in these extremely difficult times.

Còd adhartachaidh

Ma tha còd adhartachaidh agaibh airson Cruinneachadh nan Iol-chainnteach Air Loidhne, nach sgrìobh sibh e san raon seo shìos.

Fàirdeal
Barrachd fios mur deidhinn fhèin
Càil a bharrachd ri ràdh
Conditions
Iomlan (ann an iùro)

Thathar a' cunntadh na cìse gu fèin-obrachail.

A rèir ur n-ainm, tha sinn air lasachadh a chur ris a' phrìs air sgàth na chuireas sibh ri Cruinneachadh nan Iol-chainnteach.
Pàigheadh
Fiosrachadh pàighidh
Foirm pàighidh air a chomasachadh le Stripe.

An dèidh dhuibh briogadh air Cuiribh m' ainm sìos!, thèid ur toirt gu duilleag le geàrr-chunntas den dàta agaibh agus gheibh sibh teachdaireachd dhearbhaidh tron phost-d le barrachd fiosrachaidh. Mura tig sin, nach toir sibh sùil ann am pasgan an sgudail. Tha làn dìth ur beatha fios a chur thugainn aig administration@polyglotgathering.com ma tha ceistean sam bith agaibh.

Leis an seo tha mi a' clàradh airson Cruinneachadh nan Iol-chainnteach Air Loidhne 2024 agus tha mi a' gabhail os làimh gum pàigh mi na cìsean buntainneach a rèir na tha seo shuas!