Polyglot Gathering 2024

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 53% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Clàradh

The Polyglot Gathering 2024 is over. Thank you to everyone who attended!