Polyglot Gathering 2023

Bu dildeki çevirinin 69%'i tamamlanmıştır. Tüm güncel bilgilere İngilizce dahil ulaşılabilir.

Polyglot Gathering Online'a Kayıt

Registration is closed. Thank you to all participants!