Polyglot Gathering 2023

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 52% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Registration to the Polyglot Gathering Online

Registration is closed. Thank you to all participants!