Polyglot Gathering 2023

La traducció al català està completa al 48% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .

Registration to the Polyglot Gathering Online

Registration is closed. Thank you to all participants!