Polyglot Gathering 2023

La traducció al català està completa al 48% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .

In the media

In the media

Blog posts written by participants

Photos of the Polyglot Gathering 2023 in Teresin

Videos made by participants