Polyglot Gathering 2023

Terjemahan ke bahasa Melayu sudah 91% lengkap. Semua maklumat terkini boleh didapati dalam bahasa Inggeris serta .

Di dalam media

Di dalam media

Blog posts written by participants

Gambar-gambar Polyglot Gathering 2023 di Teresin

Videos made by participants