Polyglot Gathering 2023

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 52% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Caidreabhaich

Official sponsor

Executive sponsor

Bronze sponsor

Sponsairean

Luchd-taic

Start-up sponsors

Caidreabhaich


Am bu toil leibh a bhith nur sponsair aig fear de na tachartasan as motha do dh'iol-chainntich is luchd-ùidh chànanan san t-saoghal? Dèanaibh cinnteach gur aithne do na com-pàirtichean againn ur leabhraichean / cùrsaichean / prògraman / appaichean / bathar!

Nach cuir sibh fios do na h-oifigearan caidreabh Sponsairean againn aig sponsors@polyglotgathering.com airson an tuilleadh fiosrachaidh. Tapadh leibh.