Polyglot Gathering 2024

Tłumaczenie w tym języku jest w 99% skończone. Wszystkie najnowsze informacje są dostępne po angielsku jak również .

Kodeks postępowania na konferencji

Wszyscy uczestnicy, prelegenci, sponsorzy i wolontariusze związani z naszymi wydarzeniami są zobowiązani do zaakceptowania poniższego kodeksu postępowania. Organizatorzy będą go egzekwować w czasie trwania wydarzenia. Od wszystkich uczestników oczekujemy współpracy, aby każdemu zapewnić bezpieczną przestrzeń.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt do nas znajdziesz w zakładce Kontakt .

W skrócie

Nasza konferencja ma na celu zapewnienie wolnego od nękania doświadczenia konferencji dla wszystkich, bez względu na płeć, tożsamość i ekspresję płciową, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, wygląd fizyczny, wzrost, rasę, pochodzenie etniczne czy religię (lub jej brak). Nie tolerujemy nękania uczestników konferencji w jakiejkolwiek formie, ani żadnych zachowań, które mogłyby w uzasadniony sposób doprowadzić do tego, że inny uczestnik wydarzenia poczuje się niebezpiecznie, niepewnie lub będzie się obawiał o swoje fizyczne lub emocjonalne samopoczucie. Język i wizerunki o charakterze seksualnym są nieodpowiednie podczas wszelkich wydarzeń konferencyjnych, w tym prelekcji, warsztatów, imprez towarzyskich, rozmów w chatroomach, na Twitterze i w innych serwisach internetowych. Uczestnicy konferencji naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub wydaleni z konferencji bez zwrotu kosztów według uznania organizatorów konferencji.

Pełna wersja

Nękanie dotyczy obraźliwych komentarzy słownych związanych z płcią, tożsamością i ekspresją płciową, wiekiem, orientacją seksualną, niepełnosprawnością, wyglądem fizycznym, sylwetką, rasą, pochodzeniem etnicznym, religią, wizerunkami o charakterze seksualnym w przestrzeni publicznej, celowym zastraszaniem, stalkingiem, śledzeniem, trollingiem. Nękanie dotyczy także obraźliwych lub uwłaczających komentarzy, ataków osobistych lub na tle politycznym, ciągłego zakłócania prezentacji lub innych wydarzeń oraz niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym wzbudzających skrępowanie. Dotyczy to zarówno wiadomości publicznych, jak i prywatnych.

Nękanie przejawia się w różnych formach. Wszystkie poniższe zachowania kwalifikowane są jako nękanie, jednak nie jest to lista kompletna.

Uczestnicy poproszeni o zaprzestanie nękania powinni natychmiast się dostosować do tej prośby.

Sponsorzy i osoby wspierające również podlegają zasadom przeciwdziałania nękaniu. W szczególności sponsorzy nie powinni wykorzystywać zdjęć, działań lub innych materiałów o charakterze seksualnym.

Jeżeli uczestnik zakłóca spokój lub wykazuje zachowania o charakterze nękającym, organizatorzy konferencji mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, w tym ostrzeżenie dla sprawcy lub wydalenie z konferencji bez zwrotu poniesionych kosztów.

Jeśli jesteś nękany, widzisz, że ktoś inny jest nękany lub masz inne wątpliwości, prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem abuse@polyglotgathering.com. Opisz krótko sytuację, dołącz, jeśli to możliwe, zrzut ekranu, jeśli sytuacja miała miejsce na piśmie, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby szybko zareagować.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością pomogą uczestnikom doświadczającym nękania poczuć się bezpiecznie w czasie trwania konferencji. Cenimy Twój udział w konferencji.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad podczas wszystkich wydarzeń związanych z konferencją, w tym podczas wykładów oraz imprez towarzyskich.