Polyglot Gathering 2024

Překlad do češtiny je z 98% kompletní. Všechny aktuální informace najdete v angličtině a také .

Kodex chování

Všichni účastníci, řečníci, sponzoři a dobrovolníci našich akcí jsou povinni souhlasit s následujícím kodexem chování. Organizátoři budou prosazovat tento kodex po celou dobu akce. Očekáváme spolupráci všech účastníků, abychom pomohli zajistit bezpečné prostředí pro všechny.

Potřebuješ pomoc?

Naše kontaktní údaje najdete na stránce Contact

Rychlá verze

Naše konference se zaměřuje na poskytování zážitku bez obtěžování kohokoli, bez ohledu na pohlaví, genderovou identitu a její vyjádření, věk, sexuální orientaci, postižení, fyzický vzhled, velikost těla, rasu, etnický původ nebo náboženství. Netolerujeme obtěžování účastníků konference v žádné formě, ani netolerujeme jakékoli chování, které by z pochopitelných důvodů vedlo k tomu, že by se Jiný účastník akce cítil nebezpečně, nejistě, nebo se bál o svou fyzickou nebo psychickou pohodu. Řeči a obrázky o sexu jsou nevhodné pro celé místo konání konference, včetně rozhovorů, workshopů, společenských akcí, chatovacích místností, Twitteru a další online médií. Účastníci konference, kteří poruší tato pravidla, mohou být sankcionováni nebo vyloučeni z konference bez náhrady, podle uvážení organizátorů.

méně rychlá verze

Obtěžování zahrnuje urážlivé slovní komentáře týkající se pohlaví, pohlavní identity a projevu, věku, sexuální orientace, zdravotního postižení, fyzického vzhledu, velikosti těla, rasy, etnického původu, náboženství, sexuálních obrazů na veřejných prostranstvích, úmyslného zastrašování, pronásledování, sledování, trollování, urážky nebo hanlivé komentáře, osobní nebo politické útoky, trvalé narušení rozhovorů nebo jiných událostí a nevítaná sexuální pozornost. To platí pro veřejné i soukromé zprávy.

Obtěžování má několik podob. Všechny následující položky jsou obtěžování, ale nejedná se o úplný seznam.

Účastníci, kteří jsou požádáni, aby přestali s obtěžujícím chováním, tak musí učinit okamžitě.

Politice proti obtěžování podléhají také sponzoři a podporovatelé. Sponzoři by zejména neměli používat sexualizované obrázky, aktivity nebo jiný materiál.

Pokud se účastník dopustí rušivého nebo obtěžujícího chování, mohou organizátoři podniknout jakékoli kroky, které považují za vhodné, včetně varování nebo vyloučení bez náhrady.

Pokud někdo obtěžuje vás nebo si všimnete, že je obtěžován někdo jiný, nebo máte jakékoli jiné obavy, kontaktujte, prosím, organizátory na adrese abuse@polyglotgathering.com. Stručně popište situaci a pokud k situaci došlo písemně a je to možné, přidejte snímek obrazovky. My se budeme snažit rychle reagovat.

Členové organizačního týmu rádi pomohou účastníkům, kteří se setkají s obtěžováním, aby se po celou dobu konference cítili bezpečně. Vážíme si vaší účasti.

Očekáváme, že účastníci budou dodržovat tato pravidla během všech aktivit, včetně přednášek a společenských akcí.