Polyglot Gathering 2024

De tekst is al voor 99% naar het Nederlands vertaald.
Alle actuele informatie kan teruggevonden worden in het Engels, alsook .

Gedragscode

Aan alle deelnemers, sprekers, sponsors en vrijwilligers op onze online conferentie wordt gevraagd om de gedragscode te onderschrijven. De organisatoren zullen de gedragscode handhaven gedurende het evenement. We verwachten van alle deelnemers dat ze meewerken aan het creëren van een veilige omgeving voor iedereen.

Hulp nodig?

Je vindt onze contactgegevens op de contact pagina

De snelle versie

Onze conferentie streeft naar een conferentie-ervaring zonder intimidatie voor iedereen, ongeacht geslacht, geslachtsidentiteit en -expressie, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysiek voorkomen, lichaamsgrootte, ras, etniciteit of religie (of het ontbreken daarvan). We tolereren geen enkele vorm van intimidatie van conferentiedeelnemers, noch tolereren we enig gedrag dat er redelijkerwijs toe zou kunnen leiden dat een andere deelnemer aan het evenement zich onveilig, onzeker of angstig voelt door zijn of haar fysieke of emotionele welzijn. Seksueel taalgebruik en beeldmateriaal zijn niet gepast op conferentielocaties, met inbegrip van lezingen, workshops, sociale evenementen, chatrooms, Twitter en andere online media. Deelnemers aan de conferentie die deze regels overtreden, kunnen naar goeddunken van de organisatoren van de conferentie worden gestraft of van de conferentie worden verwijderd zonder terugbetaling.

De minder snelle versie

Intimidatie of pesten omvat beledigende opmerkingen in verband met geslacht, geslachtsidentiteit en expressie, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, fysiek voorkomen, lichaamsgrootte, ras, etniciteit, religie, seksuele afbeeldingen in de openbare ruimte, opzettelijke intimidatie, stalken, volgen, trolling, beledigende of denigrerende opmerkingen, persoonlijke of politieke aanvallen, aanhoudende verstoring van gesprekken of andere evenementen en ongewenste seksuele aandacht. Dit geldt zowel voor openbare als voor privé-berichten.

Pesterijen bestaan in verschillende vormen. Alle volgende vormen zijn vormen van pesten, maar dit is geen volledige lijst.

Van deelnemers die worden verzocht te stoppen met intimiderend gedrag, wordt er verwacht dat zij daar onmiddellijk gehoor aan geven.

Sponsors en sympathisanten vallen ook onder het anti-pestbeleid. Met name mogen sponsors geen gebruik maken van seksueel getinte afbeeldingen, activiteiten of ander materiaal.

Indien een deelnemer zich schuldig maakt aan storend of intimiderend gedrag, kunnen de organisatoren van de conferentie alle maatregelen nemen die zij passend achten, met inbegrip van waarschuwing van de overtreder of uitsluiting van de conferentie zonder terugbetalin.

Als je wordt lastiggevallen, merkt dat iemand anders wordt lastiggevallen, of andere zorgen hebt, neem dan contact op met de organisatoren op abuse@polyglotgathering.com. Beschrijf de situatie kort, voeg indien mogelijk een screenshot bij als de situatie schriftelijk is gebeurd, en we zullen ons best doen om snel te reageren.

Het conferentiepersoneel zal deelnemers die te maken hebben met pestgedrag graag helpen om zich tijdens de conferentie veilig te voelen. Wij waarderen uw waakzaamheid.

We verwachten van alle deelnemers dat ze de regels zullen volgen tijdens alle activiteiten, met inbegrip van de gesprekken en sociale evenementen.