Polyglot Gathering Online 2021

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 86% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Registration

Registration for Polyglot Gathering 2021 is closed. Follow us on social media to be informed when the registration for Polyglot Gathering 2022 starts!