Polyglot Gathering Online 2021

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 96% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Clàradh

1081 participants have already registered to the Polyglot Gathering Online.

Tha na raointean air an comharradh le reultag dhearg (*) riatanach.

Cha deach cuid de raointean a lìonadh gu ceart. Nach toir sibh sùil air an dàta a sgrìobh sibh.

Fiosrachadh pearsanta
Bileag
Fàirdeal
Barrachd fios mur deidhinn fhèin
Càil a bharrachd ri ràdh
Conditions
Iomlan (ann an iùro)

Thathar a' cunntadh na cìse gu fèin-obrachail.

A rèir ur n-ainm, tha sinn air lasachadh a chur ris a' phrìs air sgàth na chuireas sibh ri Cruinneachadh nan Iol-chainnteach.
Pàigheadh
Fiosrachadh pàighidh
Foirm pàighidh air a chomasachadh le Stripe.

An dèidh dhuibh briogadh air Cuiribh m' ainm sìos!, thèid ur toirt gu duilleag le geàrr-chunntas den dàta agaibh agus gheibh sibh teachdaireachd dhearbhaidh tron phost-d le barrachd fiosrachaidh. Mura tig sin, nach toir sibh sùil ann am pasgan an sgudail. Tha làn dìth ur beatha fios a chur thugainn aig administration@polyglotgathering.com ma tha ceistean sam bith agaibh.

Leis an seo tha mi a' clàradh airson Cruinneachadh nan Iol-chainnteach Air Loidhne 2021 agus tha mi a' gabhail os làimh gum pàigh mi na cìsean buntainneach a rèir na tha seo shuas!