Polyglot Gathering Online 2021

Bu dildeki çevirinin 77%'i tamamlanmıştır. Tüm güncel bilgilere İngilizce dahil ulaşılabilir.

Registration

Registration is closed. Thank you to all participants!