Polyglot Gathering 2024

La traducció al català està completa al 48% . Tota la informació actualitzada pot trobar-se en anglès així com en .

Arxiu